Социјална заштита и здравство

Улагање у здравствену заштиту представља улагање у најдрагоценији ресурс друштва - човека. Систем здравствене заштите за који се залажемо заснива се на начелима социјалне правде, опште приступачности и доступности здравствених институција свим грађанима.

Сматрамо да је за заштиту здравља грађана одговорна држава. Бесплатно коришћење основне здравствене заштите мора се гарантовати свим грађанима без изузетка, на нивоу стандарда који одговарају материјалним могућностима друштва.

Запошљавање

Запослити што више Новосађанки и Новосађана усмеравањем постојећих градских ресурса
• Подстицањем самозапошљавања финансирањем најбољих бизнис планова уз обавезу упошљавања Новосађана без посла
• Додела градског пољопривредног земљишта на коришћење за најбоље пословно идеје из области пољопривреде
• Бесплатни пословни простор за најбоље пословне идеје

Млади

Младим Новосађанкама и Новосађанима су потребне конкретне ствари...
• Изградња Омладинског центра, место које ће окупљати средњошколце, студенте и уопште младе креативне људе у Новом Саду
• Подстицање запошљавења младих издвајањем новца из градског буџета за субвенционисање најбољих пословних идеја
• Подршка младим брачним паровима при куповини прве некретнине
• Учинити доступним и бесплатним школске сале за младе Новосађанке и Новосађане

Култура

Очување потенцијала усвојених вредности и успешних модела. Иницирање нове политичке мотивације према култури и стваралаштву:
- Обезбедити култури значајније место у локалној политици
- Избор компетентних и кредибилних кадрова
- Спроводити принципе отворености и доступности
- Успоставити механизме нових веза и интеграција
- Инсистирати на одржавању континуитета

Туризам

У области туризма и туристичке понуде, залажемо се за: • Позиционирање Новог Сада као дестинације за кратке одморе (Novi Sad – city break)
• Постављање информативне туристичке сигнализације за туристе и посетиоце у Новом Саду са посебним акцентом на Петроварадиснку тврђаву
• Развој омладинског туризма и међурегионално повезивање младих
• Дефинисање стајалишта за туристичке аутобусе
• Изградња и уређење Рибарског острва са бициклистичким и пешачким стазама за туристичку намену
• Набавка градског туристичког аутобуса и брода

Државна и локална управа

Управа у служби грађанки и грађана
• Доступније,ефикасније и јефтиније
• Увођење јединственог инфо шалтера у центру града где ће грађани на једном месту решити своје административне проблеме
• Уместо 47 постојећих месних заједница увести мањи број градских квартова са већим надлежностима у циљу решавања конкретних проблема
• Укидање и спајање појединих градских управа и јавних предузећа због повећања ефикасности рада и смањења трошкова

Комунално уређење

Пројекти за конкретно зеленији, уређенији и чистији град
• Проширење и уређење пешачке зоне у центру града, стварање зелених оаза и изградња паркинг гаража по ободу ширег центра
• Бициклистичке стазе – вратити Нови Сад бициклистима: поправком старих и изградњом нових бициклистичких стаза
• Такси стајалишта – уредити такси превоз у Новом Саду. Обележити, озеленити и осветлити такси стајалишта
• Паркови за псе – наставак изградње у свим деловима града због повећања безбедности, хигијене и озелењавање нових површина
• Увођење зелених аутобуских стајалишта

Безбедност

Боља организација,већа безбедност
• Нови концепт рада комуналне полиције - Комунални полицајац у сваком делу града
• Инспекција у служби грађана: Пооштрена казнена политика за нарушавање јавног реда и мира и спречавање уништавања заједничке градске имовине
• Изградња бар још једне ватрогасне станице, јер постојећа није довољна и не налази се на адекватном месту

Антифашизам

Антифашизам је, морална вредност која не сме бити само наслеђе из прошлости, и данас је потребан велики напор у остваривању антифашистичких вредности, слободе, друштвене једнакости и социјалне правде
• интензивна борба против фашизма и свих његових појавних облика
• активније неговање антифашистичке традиције Новог Сада
• обнова свих антифашистичких споменика у Новом Саду и околини
• покретање едукативних програма усмерених на младе о значају и промовисању антифашистичке борбе