Председништво омладине:

РБ. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ФУНКЦИЈА
1 Никола Урошевић Председник
2 Бане Свитлица Секретар
3 Никола Раичевић Заменик председника
4 Јелена Гутовић Потпредседник
5 Предраг Рађен Потпредседник
6 Мирко Јурошевић Потпредседник
7 Дејан Гојић Потпредседник