Председник Градског одбора: Слободан Цветковић

Потпредседници Градског одбора:
Милан Селаковић
Веселин Бојат
Милорад Радојевић
Душанка Ђокић
Борко Милановић

Секретар Извршног одбора:
Дарко Јевтић

Председник Социјалистичке омладине:
Никола Урошевић