Слободан Цветковић

• Председник Градског одбора Социјалистичке партије Србије у Новом Саду;
• Члан Извршног одбора Главног одбора Социјалистичке партије Србије.
• Члан Извршног одбора Покрајинског одбора Социјалистичке партије Србије у Војводини;

Рођен је 28. јуна 1974. године у Новом Саду, где је завршио основну школу, средњу машинску школу и вишу пословну школу економско-управног смера. Уз рад у приватном сектору, образовање је наставио на Факултету за трговину и банкарство, при Универзитету „Браћа Карић“. Дипломирао је 2001. године, а магистарски рад на тему „Социјална одговорност корпорација као фактор локалног одрживог развоја“ одбранио је 2009. године, на истом факултету.

Радни однос засновао је на Факултету за предузетни менаџмент у Новом Саду, као менаџер факултета „БК“ Универзитета. Изузетне резултате показао је радећи на развоју и тржишном позиционирању „БК“ Универзитета на територији града Новог Сада и отварању бројних одељења факултета широм Војводине. Личним залагањем, обезбедио је и унапредио техничко-технолошке услове одвијања наставног процеса.

Био је директор Јавног предузећа “Спортски центар” у Беочину, током изградње спортског објекта „Беочин“, који је захваљујући знању и менаџерским способностима, успешно привео намени.

Од 2004. до 2012. године, био је помоћник покрајинског секретара за културу и јавно информисање у Влади Војводине, у два мандата, руководећи Сектором за информационе системе и електронске медије. Од тада овај сектор, у сарадњи са Радио Телевизијом Војводине, реализује директне преносе седница Скупштине Војводине, конференција за новинаре покрајинских органа и има званичну Интернет презентацију Владе Војводине под доменом www.vojvodina.gov.rs

У истом периоду, положио је Стручни испит за рад у државној управи, успешно је завршио међународни специјалистички курс у организацији E.C.P.D. и Бредфорд Универзитета, Велика Британија, под називом „Припрема, планирање, евалуација и управљање пројектима“. Од 2010. године има сертификат за рад на рачунарима на нивоу ECDL Core.

Од марта 2013. године био је на функцији помоћника директора за међународне комерцијалне послове Института за ратарство и повртарство „НС семе“, где је остварио значајне резултате у повећању извоза семенских селекција Института, на постојећим и новим тржиштима, као и ван граница Републике Србије.

Одлуком Владе Републике Србије, 31. јула 2014. године, именован је за члана Управног одбора Агенције за управљање лукама Србије.
Одлуком Надзорног одбора АД „Новосадски сајам“, 6. новембра 2014. године, именован је за Генералног директора овог предузећа.

Од 2007. године члан је Социјалистичке партије Србије, а од 2011. године био је члан Покрајинског одбора СПС у Војводини, на функцији секретара Извршног одбора Покрајинског одбора Социјалистичке партије Србије у Војводини.

На 9. изборној конференцији Градске организације Социјалистичке партије Србије у Новом Саду, која је одржана 12. марта 2015. године, једногласно је изабран за председника Градског одбора, а 30.новембра 2022.године реизабран је као једини предлог 46 Месне организације у нови четворогодишњи мандат председника Градског одбора.
Одбрану докторске дисертације, под радним називом „Корпоративно управљање у јавним и јавно-комуналним предузећима“ при Европском центру за мир и развој Универзитета за мир Уједињених нација, планира за ову годину.

Бавио се спортом - кајаком на мирним водама.
Говори енглески језик и користи се информатичким технологијама у свакодневном раду.

Ожењен је, и са супругом Анастасиом има двоје деце.